Bà Maria Kolesnikova trong cuộc họp tại Hội đồng Điều phối của phe đối lập Belarus /// Reuters

Nhân vật đối lập Belarus bị bắt tại biên giới Ukraine?

15:31 08/09/2020 2

Một trong những nhân vật đối lập hàng đầu của Belarus, bà Maria Kolesnikova đã bị bắt giữ trong lúc cố vượt biên vào Ukraine. Tuy nhiên có thông tin cho rằng bà Kolesnikova đã ngăn chặn thành công một âm mưu nhằm trục xuất bà khỏi Belarus.