Ông Trump phát biểu tại CPAC năm 2020 /// REUTERS

Ông Trump và tương lai đảng Cộng hòa

07:51 22/02/2021 0

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp có bài phát biểu về tương lai đảng Cộng hòa cuối tuần này giữa lúc có sự chia rẽ trong nội bộ đảng.