Sự khác biệt giữa Deep Web và Dark Web

Sự khác biệt giữa Deep Web và Dark Web

14:38 08/12/2021 0

Cả “Deep Web” và “Dark Web” đều nghe có vẻ đáng sợ nhưng điều đó không có nghĩa là chúng giống nhau. Mặc dù chúng có liên quan với nhau nhưng biết sự khác biệt có thể giúp bạn an toàn trước những hiểm họa trên internet.