TP.HCM cần hơn 2.100 tỉ đồng bổ sung quỹ khám, chữa bệnh BHYT

0 Thanh Niên Online

Nguyên nhân vượt quỹ BHYT tại TP.HCM là do các yếu tố khách quan như tăng thẻ BHYT, tăng lương cơ sở, do chính sách thông tuyến, bệnh nhân các tỉnh đến chiếm bình quân 50% và đa số là bệnh nặng, chi phí cao.

Số thẻ BHYT gia tăng, tần suất KCB tăng được cho là một trong những nguyên nhân gia tăng chi phí Khám chữa bệnh BHYT /// Ảnh: Duy Tính
Số thẻ BHYT gia tăng, tần suất KCB tăng được cho là một trong những nguyên nhân gia tăng chi phí Khám chữa bệnh BHYT
Ảnh: Duy Tính

UBND TP.HCM vừa có kiến nghị gởi Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét giải quyết bổ sung dự toán chi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (KCB BHYT) năm 2018 và 6 tháng năm 2019 cho TP.HCM.

Theo UBND TP.HCM, năm 2018 TP.HCM đã được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 9.477 tỉ đồng triệu đồng (chưa tính bệnh nhân ngoại tỉnh đến 8.863 tỉ đồng) dự toán KCB BHYT và năm 2019 là 18.190 tỉ đồng. Tuy nhiên, năm 2018 TP.HCM vượt quỹ được giao là 403 tỉ đồng và năm 2019 ước tính vượt quỹ là 1.720 tỉ đồng

Do vậy, TP.HCM đề nghị bổ sung gần 403 tỉ đồng KCB BHYT năm 2018, nguyên nhân do tăng 541.160 thẻ BHYT. Bổ sung dự toán KCB BHYT cho TP.HCM năm 2019 là hơn 1.720 tỉ đồng, do các nguyên nhân khách quan như tăng thẻ BHYT, tăng lương cơ sở, tăng do thực hiện Nghị định số 146 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật BHYT, do chính sách thông tuyến, do số lượt KCB tại các cơ sở KCB trên địa bàn TP.HCM tăng dần mỗi năm, bệnh nhân các tỉnh đến KCB chiếm bình quân 50% và đa số là bệnh nặng, chi phí cao.

Theo UBND TP.HCM, năm 2018 và năm 2019, TP.HCM đã tích cực áp dụng nhiều biện pháp như: Tăng cường kiểm soát, phân tích dữ liệu trên hệ thống thông tin giám định, so sánh cơ cấu chi phí với cùng kỳ của cơ sở KCB; hướng dẫn các cơ sở KCB thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT đúng quy định; xây dựng các giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; kịp thời thông tin cho các cơ sở KCB về tình hình sử dụng kinh phí và cảnh báo các chi phí bất hợp lý...

Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan nên số chi phí thực tế phát sinh trong năm 2018 và ước số chi năm 2019 của TP vượt dự toán KCB BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao. 6 tháng đầu năm 2019, nhiều cơ sở khám chữ bệnh đã vượt dự toán 50% của cả năm.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm