Chiêu lừa đảo tài khoản ngân hàng mới

Chiêu lừa đảo tài khoản ngân hàng mới

13:42 03/02/2022 9

Ngoài việc rút tiền từ thẻ tín dụng qua máy POS không được phép, một số ngân hàng còn đưa ra khuyến cáo người dân cẩn trọng bị mất tiền qua các dịch vụ rút tiền này.