TP.HCM thi hành kỷ luật đảng tại 3 tổng công ty

0 Thanh Niên Online

Một số đảng viên tại Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn (SGCC), Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn (SCPC, là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, thuộc UBND TP.HCM) bị thi hành kỷ luật đảng.

TP.HCM thi hành kỷ luật đảng tại 3 tổng công ty

Chiều 7.8, theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước; chậm thực hiện khắc phục các kết luận của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và việc thực hiện, chuyển nhượng dự án Sài Gòn Gôn sai quy định.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm tại Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM kết luận phê bình đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Hùng Việt, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty; phê bình đối với 5 đảng viên.

TP.HCM thi hành kỷ luật đảng tại 3 tổng công ty - ảnh 1

Tại Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn để xảy ra nhiều sai phạm

SGCC

Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; buông lỏng vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty, dẫn đến Tổng công ty có nhiều vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng nhà, đất; làm ảnh hưởng đến uy tín của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên Tổng công ty.

Căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Khởi, nguyên Bí thư Đảng ủy Tổng công ty, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty; phê bình 6 đảng viên.

Từ kết quả xem xét, xử lý, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM giao Ban Tổ chức Thành ủy rà soát, tham mưu điều chỉnh Quy định số 1317-QĐ/TU ngày 9.10.2009 của Ban Thường vụ Thành ủy và các quy định khác có liên quan phù hợp với Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13.2.2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối.

Giao Ban Cán sự đảng UBND TP.HCM chỉ đạo UBND TP.HCM yêu cầu Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên rà soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay các hạn chế, khuyết điểm, vi phạm theo Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; giải quyết các hậu quả pháp lý (nếu có); tập hợp các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; quản lý, sử dụng nhà, đất; thực hiện các dự án và báo cáo, kiến nghị UBND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kết quả giám sát của các cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND TP.HCM xử lý các vi phạm liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Tổng công ty theo Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; thực hiện các thủ tục thu hồi đất đối với các nhà, đất do Tổng công ty khai thác, sử dụng không hiệu quả; chậm triển khai và không có năng lực thực hiện dự án, để trống gây lãng phí; vi phạm các quy định pháp luật. Chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý công trình xây dựng sai phép, báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý...

Phê bình Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chưa xây dựng nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; chưa xây dựng nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Chưa thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy phê bình đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ủy ban kiểm tra Thành ủy phê bình đối với ông Phạm Công Nghĩa, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty và ông Trương Văn Hiền, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm