Tình người phố Hội

Tình người phố Hội

05:26 03/03/2022 0

Giữa thảm nạn lật ca nô du lịch, sự đau thương thấu trời được xoa dịu bằng tình người ấm áp. Những con người xa lạ sẵn sàng xả thân cứu người, nước mắt tiễn đưa người xấu số về với gia đình… đó là tất cả tấm lòng của người dân xứ Quảng