Từ khóa

tpp
Mỹ rút đi, TPP-11 là gì?

Mỹ rút đi, TPP-11 là gì?

Tại APEC 2017 ở Đà Nẵng, 11 nước nhất trí một số yếu tố cốt lõi cho Hiệp định đối tác tiến bộ và...
0 Bình luận
Xem thêm