tra cuu diem

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
 /// Ảnh: Ngọc Dương

Lo phải thêm kỳ thi đại học

14
Nhiều học sinh và giáo viên lo lắng với thông tin kỳ thi THPT quốc gia năm nay chỉ để xét tốt nghiệp, đồng nghĩa với việc học sinh phải thi thêm một kỳ thi để vào đại học.