Tìm người trả lại vàng giấu trong bao lúa

Tìm người trả lại vàng giấu trong bao lúa

0
Khi đang xay gạo, vợ chồng anh Thắng phát hiện trong bao lúa được gia đình thu mua trước đó có một số vàng. Gia đình anh cất giữ và thông báo rộng rãi cho mọi người nhưng chưa có ai đến nhận.