Doanh nghiệp bất động sản đang đua nhau phát hành trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất cao hơn ngân hàng nhằm hút các nhà đầu tư /// ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đằng sau việc doanh nghiệp ồ ạt phát hành trái phiếu

0
Suốt 2 năm qua, doanh nghiệp bất động sản không thể khởi công dự án vì vướng thủ tục, dịch bệnh. Thế nhưng, bất động sản lại dẫn đầu trong huy động vốn từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Vậy số vốn này chảy vào đâu?