Lời hứa và trách nhiệm

Lời hứa và trách nhiệm

04:15 16/11/2022 0

Giám sát lời hứa là điều mà các cử tri luôn mong mỏi, không chỉ tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV bế mạc hôm qua.