tram bot bo dau

Trạm thu phí BOT Bờ Đậu  /// Ảnh: Thái Sơn

Chưa thu phí đã bị phản đối

3
Ngày 30.8, hàng chục ô tô diễu hành trên QL3, đoạn qua Trạm thu phí BOT Bờ Đậu (H.Phú Lương, Thái Nguyên) để phản đối việc đặt trạm ở vị trí mà người dân cho là bất hợp lý.
/form>