Đánh chặn Covid-19 từ xa

Đánh chặn Covid-19 từ xa

05:10 16/11/2021 0

Thuật ngữ “đánh chặn từ xa” được sử dụng rộng rãi khi dịch Covid-19 đợt thứ tư tại TP.HCM đang trong giai đoạn bùng phát.