tran cau anh

Cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại Paris /// Đỗ Hùng

Giới nghiêm Paris trong cuộc đại biểu tình

0
Cuộc biểu tình dự kiến sẽ rất rầm rộ sẽ diễn ra tại Paris bắt đầu từ 14 giờ (tức 19 giờ Việt Nam) chiều nay. Từ sáng sớm, khu vực quảng trường Bastille đã nằm trong tình trạng giới nghiêm.