/// ẢNH: QUỲNH TRÂN

Trần Đình Ba, chuyên gia ‘án xưa tích lạ’

1
Sau thành công của cuốn Nhà Lê Sơ (1428 - 1527) với công cuộc chống nạn 'sâu dân mọt nước' được dư luận đánh giá rất cao, thạc sĩ sử học Trần Đình Ba (ảnh) đã chuyên sâu nghiên cứu đề tài lạ này.