tran khanh hoang

Kịch dành cho trẻ em thiệt thòi

Kịch dành cho trẻ em thiệt thòi

0
Quỹ Phát triển và hợp tác quốc tế Thụy Điển (SIDA) thông qua Văn phòng Hiệp hội Sân khấu quốc tế Thụy Điển (ITI) vừa tài trợ kinh phí cho Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội), Nhà hát Kịch TP.HCM và Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B TP.HCM thực hiện dự án Tiếng nói trẻ thơ (Children's Voice) nhằm tạo điều kiện thưởng thức sân khấu cho những trẻ em thiệt thòi. Ông Trần Khánh Hoàng (ảnh) - Giám đốc Nhà hát Kịch TP.HCM cho biết: