Bạn trẻ tình nguyện cùng lực lượng kiểm soát trắng đêm chống dịch Covid-19 /// HUY ĐẠT

Trắng đêm đi chống dịch Covid-19

0
Tại Đà Nẵng, ngoài lực lượng ở tuyến đầu còn có nhiều bạn trẻ cùng các lực lượng xung kích khác đang xuyên đêm giúp người dân phòng chống dịch bệnh.