Hình ảnh vũ trụ do kính viễn vọng Hubble tổng hợp /// NASA

Đã có tuổi chính xác nhất của vũ trụ

33

Từ đài quan sát trên sa mạc Atacama (Chile), các nhà thiên văn học có cơ hội quan sát ánh sáng cổ xưa nhất của vũ trụ, từ đó đưa ra ước tính chính xác nhất từ trước đến nay về tuổi của vũ trụ.