Trải nghiệm làm sinh viên quốc tế

Trải nghiệm làm sinh viên quốc tế

0
Nhiều trường ĐH Ở Việt Nam triển khai chương trình trao đổi sinh viên với các trường đối tác nước ngoài. Đây là cơ hội quý giá để sinh viên được du học ngắn hạn miễn phí.