trash talk

LMHT: Trash Talk - Bài toán chưa có lời giải

LMHT: Trash Talk - Bài toán chưa có lời giải

0
Suốt thời gian qua, khi tool hack, hack disconnect vẫn chưa được giải quyết thì có một bài toán khác được đặt ra ngay từ những ngày đầu hình thành tựa game nhưng vẫn còn bị bỏ ngỏ, đó chính là căn bệnh Trash Talk.
/form>