Bệnh nhân từng trật khớp gối nhiều lần nhưng đều tự nắn lại cho đến lần này thì bị tắc động mạch khoeo, một chấn thương rất nặng   /// Đình Tuyển

Suýt phải cưa chân chỉ vì… trật khớp gối

12:38 11/05/2021 0

Trật khớp gối rất dễ bị bỏ qua bởi người bị có thể tự nắn khớp trở lại vị trí, tuy nhiên, một biến chứng nặng tiềm ẩn như tắc động mạch khoeo có thể khiến bệnh nhân phải cưa chân.