Apple Music giảm thời gian dùng thử miễn phí

Apple Music giảm thời gian dùng thử miễn phí

15:09 08/02/2022 0

Người dùng mới hiện chỉ có thể dùng thử Apple Music miễn phí trong 1 tháng, mặc dù những người mua thiết bị Apple đủ điều kiện sẽ tiếp tục nhận được 6 tháng.