Khách sạn KEN 2 xây dựng sai phép, vượt chiều cao quy định /// ẢNH: SỸ ĐÔNG

Thượng tôn pháp luật

05:17 09/04/2021 0
Thượng tôn pháp luật không phải là câu nói suông kiểu hô hào khẩu hiệu, nó đến từ sự nhận thức và hành động của mỗi người trước các quyết định của cơ quan công quyền.