trojans

Mỗi tháng, VN có đến 187 website bị tấn công

Mỗi tháng, VN có đến 187 website bị tấn công

0
Ngày 20.12, Microsoft công bố nghiên cứu về an toàn cho máy tính tại các nước Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia và Indonesia cho thấy, trong số 118 mẫu nghiên cứu đã phát hiện hơn 2.000 mã độc bao gồm các lỗ hổng, botnet, mã phá chương trình, mã ăn cắp mật khẩu, trojans và virus. Tại Việt Nam, 100% mẫu nghiên cứu bị phát hiện có lỗ hổng và 85% có chứa mã độc. Bình quân cứ 10 máy tính cài