tronc inc

Tronc Inc. mua lại New York Daily News

Tronc Inc. mua lại New York Daily News

0

Công ty báo chí Tronc, chủ sở hữu hai tờ Chicago Tribune và Los Angeles Times, cho biết họ đã mua lại New York Daily News từ nhà báo Mort Zuckerman.

/form>