trong dien dien

Trồng điên điển hái ra tiền

Trồng điên điển hái ra tiền

0
Vài tháng trước khi nước lũ đổ về, người dân ở các huyện đầu nguồn thuộc 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp đã tận dụng đất trống để trồng điên điển lấy bông.