Khu Cầu Muối, thuở xa xưa - Ảnh tư liệu cũ

'Đất dữ' Sài Gòn ngày ấy - Kỳ 3: Du đãng Cầu Muối

10:35 29/04/2016 3

Trước và sau 1975, thành phần bụi đời, người sống lang thang tụ tập, lập ra các băng nhóm để cát cứ, thu tiền bảo kê của những tiểu thương ở vựa cá, vựa trái cây quanh khu vực chợ Cầu Muối, nơi nổi tiếng về du đãng Sài Gòn.