Nhà máy gạch làm nhiều hộ dân mất ruộng

Nhà máy gạch làm nhiều hộ dân mất ruộng

06:03 12/04/2022 0

Nhà máy gạch tuy nen Phổ Hòa, TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã thuê lại 4.774 m² đất ruộng của dân để trữ hàng ngàn m³ đất sét không thông qua chính quyền địa phương. Khoảng 10 năm nay, núi đất sét này bị sạt lở, làm lấp mương thoát nước và ruộng không canh tác được.

Ai sẽ thu mua nông sản cho nông dân?

Ai sẽ thu mua nông sản cho nông dân?

06:16 14/01/2022 0

Trao đổi với PV Thanh Niên, chuyên gia kinh tế Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) chi nhánh Cần Thơ, cho biết theo như hình dung thì Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản vùng ĐBSCL tại Cần Thơ (gọi tắt Trung tâm) giống như một trung tâm logistics vùng.