Giới siêu giàu có xu hướng giữ tiền mặt thay vì các dạng tài sản khác	  /// Ảnh: AFP

Giới siêu giàu chuộng trữ tiền mặt

0
Phần đông giới siêu giàu của thế giới đang tăng lượng tiền mặt trong khối tài sản mà họ nắm giữ trong bối cảnh tình hình chính trị và kinh tế trở nên khó lường.
USD và yen Nhật /// Ảnh: Bloomberg

Nhà giàu châu Á tăng giữ tiền mặt

0
Theo kết quả khảo sát của hãng Capgemini, người giàu châu Á đang tăng mức tiền mặt họ nắm giữ lên cao nhất trong 5 năm vì muốn bảo vệ tài sản của mình trước các đợt suy thoái tiềm năng trong thị trường tài chính.