Từ khóa

trump
Được dịp phất cờ

Được dịp phất cờ

Quyết sách mới rồi của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến thành phố Jerusalem đã tạo cơ hội...
1 Bình luận
Xem thêm