Mỹ và Mexico được xem là một trong những đối tác kinh tế, thương mại quan trọng và lớn nhất của nhau /// Reuters

Lùi để giữ

08:46 05/06/2019 0

Chịu lùi với Mỹ để giữ nguyên trạng quan hệ là mục tiêu của Mexico