trung tam ics

"Bán mạng” để được chuyển giới

"Bán mạng” để được chuyển giới

0
(TNO) “Em muốn được phẫu thuật rồi sống 1 giờ thôi em cũng chịu, chỉ cần được chết trong thân xác của một người phụ nữ”, đó là tâm sự của Yuki, người ăn mặc như nữ và đang khát khao được chuyển giới.