Đấu thầu tập trung, coi chừng quay lại 'vết xe đổ'?

Đấu thầu tập trung, coi chừng quay lại 'vết xe đổ'?

05:34 31/05/2022 3

Sở Y tế TP.HCM vừa đề xuất UBND TP.HCM xem xét cho ý kiến về việc lập Trung tâm mua sắm tập trung thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế cho ngành y tế công trực thuộc UBND TP.HCM, hoạt động độc lập, khách quan... để thực hiện một cách minh bạch, thống nhất về giá.

Đề xuất lập Trung tâm mua sắm tập trung TP.HCM

Đề xuất lập Trung tâm mua sắm tập trung TP.HCM

06:20 29/05/2022 0

Ngày 28.5, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có công văn gửi UBND TP.HCM đề xuất thành lập Trung tâm mua sắm tập trung trực thuộc UBND TP (thay vì chỉ có Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp như hiện nay).

Phải đảm bảo quyền lợi bệnh nhân

Phải đảm bảo quyền lợi bệnh nhân

05:51 15/05/2022 1

Bệnh viện, bệnh nhân choáng váng, như ngồi trên đống lửa bởi Bộ Y tế vừa ra công văn bãi bỏ việc thanh toán các dịch vụ kỹ thuật đối với bệnh nhân bảo hiểm y tế!