Ông Phạm Minh Chính gặp các đại biểu tham dự hội nghị  /// Ảnh: Lê Hiệp

Đánh giá tốt thì mới bố trí cán bộ chính xác

06:50 25/08/2018 2

"Vừa rồi, Nghị quyết 26 Hội nghị T.Ư 7 đã đưa ra một loạt cơ chế về đánh giá cán bộ. Nếu làm tốt được các cơ chế này thì công tác đánh giá cán bộ của chúng ta sẽ tốt hơn", ông Phạm Minh Chính nói.