Đề án tái cấu trúc hệ thống giáo dục ĐH công lập cũng nhằm nâng vị thế trong khu vực và trên thế giới của hệ thống giáo dục ĐH VN 	 /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Hệ thống trường đại học công sẽ giảm 10 - 15% sau khi sắp xếp lại

1
Theo dự thảo đề án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể một số cơ sở giáo dục đại học công lập mà nhóm nghiên cứu đề xuất với Bộ GD-ĐT để Bộ dự kiến trình Chính phủ phê duyệt vào quý 3 năm nay, hệ thống trường đại học công lập sẽ giảm 10 - 15% số đơn vị đầu mối trong giai đoạn 2020 - 2025.