Từ khóa

truong dai hoc van khoa

Sắp xếp theo:

Ngày tháng Văn khoa

Ngày tháng Văn khoa

Thi đậu tú tài phần thứ hai, vì học ban C nên khi bước vào đại học, tôi không có nhiều...
1 Bình luận
Xem thêm