Phản hồi về sai sót thu học phí

Phản hồi về sai sót thu học phí

0
Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM ra thông báo về việc xử lý sai sót trong thu học phí. Thông báo khẳng định trường không thu tiền học phí vượt quá số tín chỉ thực học của sinh viên (SV).