Ai về miệt thứ gởi tình về theo

Ai về miệt thứ gởi tình về theo

06:26 23/05/2021 0

Từng biên tập rất nhiều bài thơ của Trương Hòa Bình, tôi yêu thơ anh vì cái tình đắm đuối sâu nặng với quê hương mình, rộng ra, với cả đất nước mình.