Trường THPT chuyên Bắc Quảng Nam

Trường chuyên Bắc Quảng Nam tuyển sinh khóa đầu tiên

Trường chuyên Bắc Quảng Nam tuyển sinh khóa đầu tiên

UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định thành lập Trường THPT chuyên Bắc Quảng Nam, trường chuyên thứ hai trên địa bàn tỉnh (sau Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Top