truot day

Thi thử - cảnh báo chất lượng thật

Thi thử - cảnh báo chất lượng thật

0
Chỉ có 15% đến hơn 50% tỉ lệ học sinh đạt điểm đỗ, còn lại là... trượt! Đây là kết quả trong kỳ thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) vừa qua của nhiều trường ở Hưng Yên.
/form>