tu dai ngu

Làm mai, lãnh nợ...

Làm mai, lãnh nợ...

0
Dân gian đã nói: Ở đời có bốn cái ngu/Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu; nói gọn là “tứ đại ngu”. Thế mà mình vẫn dính vào một cái.
Đây là cái gì chứ không phải phản biện !

Đây là cái gì chứ không phải phản biện !

0
Dư luận hiện đang quan tâm đến bài viết nói về "tứ đại ngu" của nhà sử học, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Dương Trung Quốc. PV Thanh Niên đã gặp ông Dương Trung Quốc để tìm hiểu quan điểm của ông về bài viết này.
/form>