T.Ư Đảng thảo luận xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN

0 Thanh Niên

Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 4.10, tiếp tục Hội nghị T.Ư 6 khóa XIII, T.Ư Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về Đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) VN trong giai đoạn mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

T.Ư Đảng thảo luận xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN - ảnh 1

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị T.Ư 6 khóa XIII

TTXVN

Trong buổi chiều, T.Ư Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Đây là 2 trong 5 nội dung lớn được T.Ư thảo luận, quyết định tại Hội nghị T.Ư 6 khóa XIII. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định sự cần thiết phải "tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN VN"; coi đây "là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị" của VN. Theo Tổng bí thư, đây là rất cơ bản, rộng lớn, phức tạp, nhạy cảm, hệ trọng, liên quan đến sự tồn vong của chế độ, sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Từ đó, Tổng bí thư yêu cầu cần tập trung thảo luận làm rõ, tạo sự thống nhất cao về quan điểm, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp lớn để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN VN.

Đối với việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa X, Tổng bí thư cũng chỉ rõ hàng loạt những tồn tại, yếu kém trong công tác này như: việc nhận thức về phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng còn vấn đề chưa thật rõ. Việc hoàn thiện mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị; phân cấp, phân quyền, phân công, phối hợp giữa các cấp, các ngành còn chậm và lúng túng, nhất là trong việc xử lý tình trạng không rõ ràng về quyền hạn, trách nhiệm giữa các cơ quan của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng trong công tác lãnh đạo, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Vẫn còn tình trạng bao biện, áp đặt, làm thay hoặc né tránh, sợ trách nhiệm, buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng.

Ngoài ra, công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên có mặt còn hạn chế; chưa thật sự bảo đảm tính dân chủ, minh bạch, thiếu cơ chế phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng, trọng dụng nhân tài; chưa kiểm soát tốt được quyền lực trong công tác cán bộ; một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp còn thiếu gương mẫu, ảnh hưởng xấu đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng.

Nhấn mạnh đây là nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, Tổng bí thư yêu cầu cần chú ý những giải pháp mới, đột phá, khả thi, khắc phục các bất cập, tồn tại cần sớm khắc phục trong vấn đề này.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm