T.Ư Đảng thảo luận về nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

T.Ư Đảng thảo luận về nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

06:21 08/05/2022 0

Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng , ngày 7.5 - ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII, T.Ư Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Nghị quyết 13).

T.Ư Đảng thảo luận về chính sách tam nông

T.Ư Đảng thảo luận về chính sách tam nông

07:00 07/05/2022 0

Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 6.5 - ngày làm việc thứ 3 của Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII, T.Ư Đảng đã làm việc tại hội trường, thảo luận Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết 21).