Lằn ranh giữa tranh cãi và phản biện rất mong manh /// Quỳnh Nguyễn

Sự khác nhau giữa tranh cãi và phản biện

0
Các ý kiến của bạn thường được đánh giá là cãi chày cãi cối…, vậy làm sao để những lần phát biểu của bạn mang tính xây dựng và được lắng nghe?
5 lợi ích của đọc sách

5 lợi ích của đọc sách

0

Đọc sách thường xuyên và đọc nhiều thể loại sẽ khiến bạn trở nên có giá trị hơn trong mắt nhà tuyển dụng. Bạn càng đọc nhiều sách, bạn càng có tiềm năng trở thành người xuất sắc.

10 kỹ năng nghề nghiệp cần thiết trong 5 năm tới

10 kỹ năng nghề nghiệp cần thiết trong 5 năm tới

0
Trong 5 năm tới, nhà tuyển dụng sẽ tìm kiếm ở nhân viên những kỹ năng rất khác. Tuy nhiên, theo báo cáo mới đây của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, 1/3 số kỹ năng này lại chưa được người lao động quan tâm đúng mức.
/form>