Lớp học đảo ngược

Lớp học đảo ngược

06:12 12/11/2021 2

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, 2 năm qua nhiều địa phương thực hiện dạy và học trực tuyến hoặc qua truyền hình. Tình huống này gây khó khăn cho học sinh, giáo viên nhưng là cơ hội để thực hiện mô hình lớp học đảo ngược.