T.Ư thảo luận tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách 2020 - 2021

0 Thanh Niên

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị T.Ư 13, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội từ đầu năm, dự báo cả năm 2020.

T.Ư thảo luận tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách 2020 - 2021

Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 7.10, Hội nghị T.Ư 13 bước sang ngày làm việc thứ 3. Buổi sáng, Ban Chấp hành T.Ư Đảng làm việc tại tổ, thảo luận Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 và dự toán NSNN năm 2021; Báo cáo kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2021 - 2023.

Buổi chiều, Ban Chấp hành T.Ư Đảng làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận các báo cáo nêu trên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình hội nghị.

Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị T.Ư dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình KT-XH từ đầu năm đến nay và dự báo cả năm 2020; chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng, dự báo có cơ sở khoa học về tình hình những tháng cuối năm 2020 và các năm 2021, 2022, đặc biệt là xu hướng biến động của dịch bệnh Covid-19 cũng như diễn biến tình hình thế giới và trong nước trên tất cả lĩnh vực.

Trên cơ sở đó, đánh giá đúng kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 để có các phương án bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế sát hợp với thực tế; thống nhất nhận định, đánh giá về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020. Đồng thời, đề ra mục tiêu tổng quát, một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cần tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH năm 2021 và các năm tiếp theo.

“Dự báo hết các tình huống để chuẩn bị các phương án đối phó phù hợp, kể cả trong tình huống xấu nhất”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm