Từ khóa

tu thu tay tang

Bộ lọc:

Sắp xếp theo:

 /// Ảnh: V.L

'Tử thư Tây Tạng'

Tác phẩm Những giáo pháp bí mật của Tử thư Tây Tạng (ảnh) được cho là sở tác của đại sư Padmasambhava...
0 Bình luận
Xem thêm