Lắt léo chữ nghĩa: Cò bay thẳng kiếng

Lắt léo chữ nghĩa: Cò bay thẳng kiếng

06:30 17/10/2021 0

Việt Nam tự điển của Lê Văn Đức, q.thượng, ghi nhận cò bay thẳng kiếng như vế đầu của cả câu Cò bay thẳng kiếng, chó chạy cong đuôi rồi giảng là “[tục ngữ] giàu có, ruộng đất rộng lớn”.