Việt Nam sẽ được chuyển giao tàu tuần tra lớp Hamilton cuối cùng của Mỹ?

Việt Nam sẽ được chuyển giao tàu tuần tra lớp Hamilton cuối cùng của Mỹ?

19:33 09/03/2021 0

Ngày 4.3, Đô đốc Karl L. Schultz, Tư lệnh Lực lượng Tuần duyên Mỹ, có thông điệp gửi lực lượng này cho hay vào ngày 31.3.2021 sẽ chuyển chiếc tàu tuần tra lớp Hamilton cuối cùng là Douglas Munro (WHEC 724) sang tình trạng không hoạt động để chuẩn bị loại biên, chấm dứt 49 năm hoạt động của con tàu này.